Heestrand Norra Samfällighetsförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  

Verksamhet


Heestrands Norra Samfällighetsförening styrs ytterst av lagen om förvaltning av samfälligheter (1973:1150) och antagna stadgar från 2002-06-28 samt Lantmäteriets omprövning av Hee ga:2 från 2004-07-09. Föreningens organisationsnummer är 717905-6705. Föreningen nås genom e-post till info@heestrandnorra.se eller till adress eller telefon till någon av styrelsemedlemmarna.

Föreningen omfattar totalt 113 fastigheter från södra Heestrand till Varpebacken i norr.

Samfälligheten ansvarar för förvaltning av

  • lokala vägar i samhället (dock inte väg 889 som går rakt igenom samhället, vilken är Trafikverkets ansvar) avseende vägbeläggning och sandning vid vinterhalka. Kommunen ansvarar för snöröjning.
  • öppna diken och kulvertar för dagvatten på kommunal mark (inte på privat fastighets mark, vilket är respektive fastighetsägares ansvar, se förtydligande nedan)
  • badplatsen i Källvik med badstegar, trampolin och räddningskrans
  • grönytor i anslutning till stora genomfartsvägen, ordningställda för parkering för besökande till badplats och hamn
  • lekplatsen mitt i samhället.

Dessutom har föreningen genom avtal med markägarna i Rådalen iordningställt parkeringen för båtägare vid bryggorna i Rådalen samt slår angränsande ängsmark en gång om året för behållandet av miljön i området.

Då diken och kulvertar för dagvatten är en återkommande fråga inom vårt område lämnas här ett förtydligande om vad som gäller för medlemsfastighet:

  • Fastighetsägare som är medlem i Heestrands Norra Samfällighetsförening ansvarar för att underhållsgrävning av öppna dike inom fastighetsgräns utförs samt att yta/storlek på dike överensstämmer med anvisningar från styrelsen. Fastighetsägare förbehålles rätt att kulvertera dike inom tomtmark. Denne svarar då för att anläggningen håller tillräcklig kapacitet och funktion. Vid omläggning av befintlig kulvert/ledning eller ny läggning skall fastighetsägaren underrätta samfällighetsföreningen om de planerade åtgärderna i god tid före arbetenas påbörjande. 

Vid föreningens årsmöte väljs styrelse som under året sköter föreningens uppgifter. På sidan Styrelse finns styrelsens ledamöter med adresser och telefonnummer och på sidan Stadgar framgår föreningens ansvar och uppgifter.

E-mail till styreslen på: info@heestrandnorra.se

 

  

     Oktober 2019
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
40 12346
4178910111213
4214151617181920
4321222324252627
4428293031

 Nyheter

  • Asfaltering
Vecka 33 kommer Skans...
(2019-08-15)

  • Motion till årsmötet 2019
Thomas Åkerström har ...
(2019-08-04)

  • Årsmötesprotokoll
Nu ligger det justera...
(2019-06-08)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen