Heestrand Norra Samfällighetsförening
  
 
 »   Nyheter
 »   Kalender
 »   Forum
 »   Verksamhet
 »   Styrelse
 »   Bildarkiv
 »   Protokoll
 »   Avgifter
 »   Stadgar
 »   Karta
 »   Blanketter
 »   Länkar
 »   Frågor och Svar
 »   Besöksfrekvens
 »   Om webbplatsen
 »   Startsidan

 »   Admin
  
Nyheter

Här presenterar Heestrand Norra Samfällighetsförening nyheter och aktuell information.
Endast de 6 senaste nyheterna visas. Klicka här för att visa alla nyheter.


Hastighetsgränser i Heestrand - 2020-10-20

Hastighetsgränser i Heestrand

Vi har sedan i våras haft hastighetsbegränsning till max 40 km/tim på stora vägen genom Heestrand. På årsmötet 2020-10-15 diskuterades hastighetsbegränsningen till 40 km/tim och trafiken och de farthinder som vi har på de lokala vägarna.

Det var en allmän uppfattning att det var många som inte respekterade fartgränsen 40 km/tim på genomfartsvägen (väg 889) genom samhället. Dessutom menade man att många körde alldeles för fort på våra smala lokalgator trots att det finns farthinder utlagda. Vidare så påtalades att häckar och buskage på flera platser skymmer sikten. (Se dokumentet angående ”Häckar och buskage”).

Årsmötet uppmanar alla att respektera de fartgränser som gäller och visa aktsamhet och köra sakta då man kör på de lokala vägarna i området, samt fastighetsägare att klippa häckar och buskage för god sikt i korsningar och längs vägar.
Häckar och buskage - 2020-10-20

På årsmötet 2020-10-15 påtalades hur vissa häckar och buskage inom vårt område skymmer sikten i korsningar och gathörn. På Tanums kommuns hemsida finns vad som gäller för höjd på häckar och buskage i korsningar och längs gator. Vi har sparat ett dokument om detta på vår hemsida www.heestrandnorra.se på sidan Protokoll.

Ta del av dessa anvisningar och styrelsen uppmanar alla att se över sina häckar och buskage och klippa ner så att det blir god sikt i korsningar och gathörn.Årsmöte 2020 - 2020-10-17

Årsmötet för 2020 hölls 2020-10-15 med representanter för 12 fastigheter. Årsmötesprotokoll kommer att publiceras på hemsidan, sida Protokoll, då det är justerat.


Årsmöte 2020 - 2020-08-22

Styrelsen har beslutat att kalla till ett p.g.a. pandeminen senarelagt årsmöte.

Datum: 2020-10-15, kl 18-20. Lokal: Vandrarhemmet.

Kallelse med dagordning kommer att skickas ut tre veckor innan mötet. Möteshandlingar finns på hemsidan www.heestrandnorra.se under sidan Protokoll.

Då vi enligt FHM inte får vara mer än 50 personer på en sammankomst så gäller följande för årsmötet:

- Endast en representant per fastighet får delta i mötet.
- En eller flera fastighetsägare kan representeras av ett ombud med fullmakt/fullmakter.
- Distans och hygienregler enligt FHM skall efterlevas vid mötet.

Styrelsen

Årsmöte 2020 - 2020-04-25

Styrelsen för Heestrand Norra Samfällighetsförening har beslutat att årets årsmöte, som har planerats att hållas som brukligt på Kristihimmelsfärdsdag den 21 maj, skjuts på obestämd framtid.

Föreningens stadgar säger i §13 ” Ordinarie stämma skall årligen hållas inom fem månader ifrån räkenskapsårets utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer.”

På grund av det osäkra läget avseende COVID-19 smittan i landet så har styrelsen valt, trots stadgans regler, att skjuta fram årsstämman för att inte medverka till ökad risk för smittspridning.

När läget i landet har stabiliserats och myndigheterna har förklarat att risken för smittspridning är över så kommer styrelsen att kalla till ordinarie årsmöte. Kallelse kommer att skickas ut minst tre veckor före nytt datum för årsstämman.

”Årsredovisning 2019 & Utgifts- och inkomststat 2020” (Budget 2020) finns på hemsidan www.heestrandnorra.se, på sidan Protokoll.

Vidare så har styrelsen, trots avsaknad av stämmobeslut, beslutat att den föreslagna årsavgiften på 1000 SEK/andel, viken är samma som föregående år, kommer faktureras i början på juni, med förfallodag 2020-06-30. Skulle årsmötet fatta annat beslut angående årsavgiften för 2020 så kommer beloppet att justeras vid fakturering av kommande årsavgifter.

Vi brukar alltid efter avslutat årsmöte städa längs våra stränder. Styrelsen kommer även i år att placera ut sopsäckar på Kristihimmelsfärdsdag så att ni som vill och kan också kan städa i år!

Heestrand 2020-04-25
StyrelsenMobiltelefonnummer - 2019-12-10

Vi vill komplettera vårt medlemsregister med mobiltelefonnummer så vi också kan skicka ett SMS till våra medlemmar. Det har visat sig att e-postmeddelande inte alltid läses och det kan då vara bra att även kunna nå våra medlemmar med ett SMS.

Vänligen skicka det mobiltelefonnummer som du vill ha SMS till på vår e-postadress info@heestrandnorra.se så uppdaterar vi medlemsregistret.

Mvh
Styrelsen     Oktober 2020
V Mån Tis Ons Tor Fre Lör Sön
40   1234
41567891011
42121314161718
4319202122232425
44262728293031

 Nyheter

  • Hastighetsgränser i Heestrand
Hastighetsgränser i H...
(2020-10-20)

  • Häckar och buskage
På årsmötet 2020-10-1...
(2020-10-20)

  • Årsmöte 2020
Årsmötet för 2020 höl...
(2020-10-17)


Webbplatsen baserad på: FSY PLUS 2.1
© Wikinggruppen